fbpx
Back

Contact Școlarizare Adulți

1.Cursantul va sustine un test de plasare pentru stabilirea nivelului (dacă este cazul), înainte de finalizarea înscrierii.

2.Programul va fi stabilit de comun acord cu profesorul la începerea cursului si nu va putea fi modificat decat in situatia in care cursantul sau profesorul din motive intemeiate trebuie sa isi reprogrameze orele de curs

 1. Școala nu își asumă răspunderea pentru orele programate și nefăcute, absențe sau renunțare la curs din motive independente de acesta.
 2. Fiecare ședință de curs individual neefectuată se poate recupera on-line sau fizic doar o singură dată, de comun acord cu profesorul. În cazul grupelor ședințele de curs pentru persoanele care nu pot să participe se recuperează on-line sau prin studiu individual.
 3. Cursul poate fi prelungit sau întrerupt doar pe perioada sărbătorilor de stat legale.
 4. Tabla magnetică și alte instrumente de predare sunt puse de către centru la dispoziția cursantului;

Costul pentru materialele de învățare fotocopiabile este inclus în prețul orei. Alte materiale adiţionale, caiete speciale, caiet de teste etc pot fi furnizate/comandate de către centru însă costurile vor fi suportate de către cursant.

 1. Cursantul va semna la sfârșitul fiecărei ore lista de prezență pe care sunt trecute toate orele parcurse;
 2. Prețul cursului este de __(cf.variantei alese_).Cursul se va desfășura în ședințe a câte 2 (două) ore de curs, organizate în cadrul a ___(cf.variantei alese_) sedințe pe săptămână.
 3. Cursantul are posibilitatea de a achita pretul integral sau în rate___(cf.variantei alese_): Neefectuarea plăților în termenul agreat conduce la încetarea de drept a contractului la data scadenței plății neefectuate, fără nici o formalitate prealabilă, cu consecința imposibilității participării la orele de curs ramase, deoarece acestea fac parte dintr-un modul/pachet ales, la imposibilitatea continuării cursului și cu obligatia fermă a cursantului de a achita contravaloarea integrala a cursului contractat.
 4. În cazul în care Cursantul renunță la curs indiferent de motiv, sumele achitate nu îi vor fi restituite.
 5. Prestatorul de servicii nu își asumă răspunderea pentru gradul de implicare, seriozitate, participare activă la cursuri și capacitatea de asimilare a cunoștințelor din partea cursantului.
 6. Cursantul trebuie să înștiințeze Secretariatul cu privire la orice schimbare a orarului, orice absență si/sau alte probleme care pot să apară, iar acesta va informa profesorul.
 7. Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale.
Deschide Chat
Hello 👋,
Cu ce te putem ajuta?